Privacybeleid

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Edumia aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Edumia B.V. is statutair gevestigd te Stationsplein 3G, 5241 GN te Rosmalen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 89771699 en draagt de naam Edumia B.V.. Edumia B.V. is per e-mail te bereiken via info@edumia.nl en telefonisch via 073 – 369 0515.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Edumia omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Edumia aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Edumia behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27-06-2023.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden ten eerste gebruikt voor de websitestatistieken. Het optimaliseert de marketing op de website en zo kan Edumia de bestaande en potentiële bezoekers beter van dienst zijn. Door gegevens in Google Ads te analyseren kan bijvoorbeeld worden nagegaan op welke zoekwoorden bezoekers van de website hebben gezocht. Aan de hand hiervan past Edumia haar advertenties aan wanneer ze op Google getoond worden en zo zullen ze minder snel getoond worden aan mensen die niet geïnteresseerd zijn.
Ten tweede worden de gegevens gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst. Zodoende kan Edumia contact opnemen met de klanten en vragen en opmerkingen behandelen.
Ten derde worden de persoonsgegevens gebruikt voor de versturing van nieuwsbrieven via e-mail, waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. Het e-mailadres wordt dan gebruikt voor marketingdoeleinden.

Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit is wanneer iemand de website bezoekt: het gedrag op de website (waarop geklikt wordt en vanuit welk medium iemand naar een site komt), het bijhouden van handelingen/gebeurtenissen (via Google Tag Manager), het gebruik van remarketing, iemand contact opneemt via de website (e-mailadres verplicht) en tot slot als iemand zich inschrijft voor een training (naam, e-mailadres, telefoonnummer (niet verplicht) en organisatienaam (niet verplicht)).

Met betrekking tot gegevens zoals de naam en het e-mailadres worden de gegevens verwijderd wanneer een klant geen klant meer is, een werknemer geen werknemer meer is en wanneer iemand zich uitschrijft bij de nieuwsbrief. Deze gegevens worden in ieder geval niet langer opgeslagen dan 5 jaar.

 

Rechtsgrondslag

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgrondslagen ten grondslag. Ten eerste is de toestemming van de persoon/bezoeker nodig voor het verwerken van de persoonsgegevens. Bij het versturen van de nieuwsbrief vraagt Edumia daarom om toestemming aan de geïnteresseerde. Ook is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer iemand een trainingsbrochure downloadt, zich inschrijft voor een training, een algemeen contactformulier invult of klant wordt, zijn gegevens van die persoon nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

 

Cookies

Edumia maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Edumia bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Edumia om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Voor meer informatie over cookies kunt u onze cookiebeleid raadplegen

 

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Edumia zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Edumia.

 

Bronnen van derden

Op de website van Edumia treft u een aantal verwijzingen aan naar andere partijen. U dient u ervan bewust te zijn dat Edumia niet verantwoordelijk is voor hoe deze andere partijen met uw gegevens omgaan. Wij raden u daarom aan om de privacyverklaring van deze websites ook te lezen.

 

Beveiliging

Edumia heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel opgeslagen op een server binnen Nederland. Uw persoonsgegevens worden in sommige gevallen opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien Edumia niet de mogelijkheid biedt aan bezoeker om persoonsgegevens in te zien middels een account, moet Edumia op een andere manier de privacy rechten van de bezoeker waarborgen. Dit doet Edumia door middel van de uitleg over hoe websitebezoekers hun cookies kunnen wissen. Klanten en inschrijvers kunnen altijd Edumia contacteren om hun gegevens te laten wissen. Edumia heeft de contactgegevens duidelijk op de website en in het privacy statement staan. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@edumia.nl.

Indien u een klacht wilt indienen over Edumia met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@edumia.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, treft u aan via deze link.

Nieuwsgierig geworden?

Heb je vragen of wil je graag met een van onze opleidingsadviseurs sparren over een voor jou passende opleiding of training? Neem dan direct contact met ons op.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons actuele trainingen nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief